ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แนวคิดทั้งสองอย่างนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกัน หรืออย่างน้อยก็ดูเหมือนคนละเรื่อง ในมุมหนึ่งคือ พระนามของพระเจ้ายิ่งใหญ่ในที่ที่ไม่ยั่งยืน หรือที่เราเรียกว่าโลก แต่ในอีกมุมหนึ่ง พระองค์ก็มีสง่าราศีบนสวรรค์สูงสุด ความขัดแย้งของสองเรื่องนี้ ได้มาบรรจบกันอย่างลงตัวที่คนอิสราเอล สิ่งนี้เห็นชัดเจนในชีวิต ความตาย และการฟื้นขึ้นของพระเยซู มันทำให้เกิดสง่าราศีกับเรา เราที่วันหนึ่งจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสง่าราศีของพระเจ้าในสวรรค์ด้วย เพราะเราได้ประกาศชื่ออันยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห์ในโลกนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้า ขอบคุณสำหรับคำสัญญาของพระเยซู ที่ว่า ถ้าข้าพเจ้าให้เกียรติและยอมรับพระองค์ในโลกนี้ พระองค์ก็จะยินดีให้เกียรติกับข้าพเจ้าและเรียกชื่อของข้าพเจ้าต่อหน้าพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ ในวันนั้นที่ข้าพเจ้าได้มายืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น