اندیشه ها در مورد آیه امروز...

حمد و سپاس خدای را! ما از نگاه داشتن شریعت خلاصی یافته ایم و به ما این توانایی داده شده تا بر اساس اراده خدا توسط قدرت روح القدس زندگی کنیم!

دعای من

ای پدر عزیز، تو را بخاطر فیض و رحمتت سپاس میگویم. ای خدای قادر مطلق، تو را تمجید مینمایم زیرا برای آمرزش من، فداکاری عظیمی نمودی. جلال و حرمت از آن توست، ای خدای حاکم مطلق، زیرا تو روح قدوست را عطا نمودی تا مرا مطابق اراده ات رهبری نموده و مرا بصورت شخصیت تو تبدیل دهد. در نام عیسی از تو ممنونم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات