ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สรรเสริญพระเจ้า เราเป็นอิสระจากการต้องรักษากฎแล้ว และสามารถใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้า โดยอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ศึกษาเพิ่มเติมได้จากวีดีโอ VerseoftheDay.com ของคุณ Phil Ware ได้ ซึ่งจะมีทั้ง 1.หัวข้อการนมัสการอาทิตย์นี้จาก Togather 2.รายการเพลงที่ร้องในอาทิตย์นี้ 3.บทเรียนจากวีดีโอทั้งหมด จาก Togather 4.รายการเพลงทั้งหมดจาก Togather

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ขอบคุณสำหรับความเมตตาและพระคุณของพระองค์ สรรเสริญพระองค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับการเสียสละอย่างใหญ่หลวง เพื่อจะได้ยกโทษให้กับข้าพเจ้า ขอให้พระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ พระยาห์เวห์ผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะนำข้าพเจ้าให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ และเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าให้มีลักษณะเหมือนกับพระองค์ ขอบคุณในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น