اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا در نبوتهای سنگین و مغموم کننده ارمیا که مو را به تن سیخ میکند٬ مکررا به قوم خود گفت که آنها را بخاطر یکدندگی و قلوب سخت شان نابود خواهد کرد. معهذا٬ در گیرودار این هشدارهای آتشین و قدرتمند٬ خدا همچنین حرکاتی برخاسته از امید و فیض انجام می دهد. آیا میتوانید به چیزی اطمینان بخش تر از این وعده خدا فکر کنید که « جان خستگان را تازه میسازد و جان همه محزونان را سیر میکند»؟ در مدت هفتاد سال اسارت٬این وعده خدا تنها چیزی بود که قوم اسرائیل داشت. اما به وقتش٬ خدا کلام خود را به انجام رسانید. من بر این باورم که امروز نیز برای ما همین کار را خواهد کرد!

دعای من

ای شبان اعظم٬ من خسته و محزون هستم. لطفن روح و جسم مرا تازه ساز. کمکم کن تا در آن فراوانی ای که تو قبلن با من قسمت کرده ای٬ سیری را پیدا کنم. جلال٬ حرمت٬ توانایی و قدرت از آن توست. من شادمانه خود را با ایمان به تو تسلیم میکنم٬ و برای آن آرامی و رضایتی که تو وعده اش را داده ای٬ انتظار میکشم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات