ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพยากรณ์ทั้งหลายของเยเรมีย์ที่เกินจะรับได้ น่าขนลุก และน่าสลดใจ ที่ว่า พระพระเจ้าได้เตือนคนของพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า พระองค์จะทำลายพวกเขาที่ดื้อดึงและใจแข็งกระด้าง แต่ในท่ามกลางคำเตือนที่เต็มไปด้วยอำนาจที่แผดเผานั้น พระองค์ก็ได้สอดแทรกถ้อยคำที่ให้ความหวังและเปี่ยมไปด้วยพระคุณมาด้วย คุณคิดว่ายังมีอะไรอีกหรือที่ทำให้มั่นใจได้มากกว่าคำสัญญาของพระเจ้าที่จะ"ทำให้จิตใจที่อ่อนล้า กระปรี้กระเปร่า และจะทำให้จิตใจที่อ่อนแอทั้งหลายเข้มแข็ง" ในช่วงเจ็ดสิบปีนั้น ชาวอิสราเอลมีแค่คำสัญญานี้ของพระเจ้าเท่านั้น แต่เมื่อเวลานั้นมาถึง พระเจ้าก็รักษาสัญญาของพระองค์ และผมก็เชื่อว่าพระองค์จะทำแบบเดียวกันกับเราในวันนี้ด้วย

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า โปรดทำให้จิตวิญญาณและร่างกายของข้าพเจ้ากระปรี้กระเปร่าด้วยเถิด โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าพอใจในความอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์เมตตาประทานให้แก่ข้าพระองค์ไว้แล้ว พระเกียรติ พระสิริ ความเข้มแข็งและอำนาจทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ ข้าพเจ้าขอถวายตัวด้วยความยินดีในความเชื่อ ที่จะรอคอยการพักพิงและความพึงพอใจที่พระองค์สัญญาไว้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change