اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه عیسی از حواریون خود پرسید که آیا آنها نیز مثل بقیه او را ترک خواهند کرد٬ جواب پطرس عالی و قوی است. او میدانست که سرچشمه راستی کجاست! او آن صدای بالای کوه را شنیده بود که میگفت٬« این است پسر حبیب من؛ او را بشنوید!» او شاهد بود که چگونه سخنان عیسی واقعیت را تغییر میدهد و تمام موانع را برای رسیدن به راستی و عشق الهی را از میان برمیدارد. در واقع٬ او به این شناخت دست یافته بود که کلمات حیات ابدی را پیش کس دیگری نمیشود پیدا کرد! شما چطور؟ شما دارید به چه کسی گوش میدهید؟

دعای من

خدای قادر مطلق٬ ممنونتم برای اینکه عیسی را برای من دست یافتنی نمودی. عیسی کمکم میکند تا گستره کامل محبت تو را ببینم. عیسی مرا یاری میدهد تا به درک کامل تری از پیامت برسم٬ پیامی که در مورد تمایل تو برای نجات من و تعلق گرفتن من به تو است. من میخواهم که همواره برای دست یافتن به راستی٬ فیض٬ تازگی٬ و امید٬ نزد عیسی بیایم. من نمی خواهم که کس دیگری غیر از منجی مصلوب خودم٬ عیسی٬ خداوندم باشد. امروز٬ ای پدر٬ در آن قسمت هایی از زندگیم که هنوز کاملاً آنها را به خداوندی پسرت تسلیم ننموده ام٬ با من به ملایمت برخورد کن. در نام گرانقدر عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات