اندیشه ها در مورد آیه امروز...

يكى از واقعيتهاى كليدى مسيحيت، حس متعلق بودن است.

دعای من

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات