ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนึ่งในความจริงที่สำคัญของศาสนาคริสต์อย่างหนึ่งคือ การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ผมเป็นส่วนหนึ่ง! ผมเป็นของพระเจ้า ผมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายพระเยซู ซึ่งก็คือคริสตจักร ผมมีหน้าที่และจุดประสงค์ในร่างกายที่ ผมอยู่! คริสตจักรต้องการผม! ผมมีงานที่ต้องทำ! ผมเป็นส่วนหนึ่ง!!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รู้ว่าข้าพระองค์เหมาะที่จะทำหน้าที่อะไรในร่างกายของพระองค์ จนกว่าจะถึงเวลานั้น ข้าพระองค์ขอสัญญาที่จะพยายามทำงานทุกประเภทในงานของพระองค์ เพื่อให้พระวิญญาณของพระองค์นำข้าพระองค์ไปในที่ที่ข้าพระองค์ควรจะรับใช้ และไม่ใช่เพียงเพราะความต้องการส่วนตัวของตัวเอง ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น