اندیشه ها در مورد آیه امروز...

قناعت! من دلم می خواهد که کمی از آن را داشته باشم؛ شما چطور؟ من متوجه شده ام که قانع بودن در مورد همه چیز٬ تقریباً کار سختی است. عملکرد من چندان رضایت بخش نیست. اقتدار و ارزش من آنجایی نیست که باید باشد. من در مکالمه قبلی٬ چندان باملاحظه حرف نزدم. برای ما حتی این آسانتر است که بر روی آنچه که از نظر مالی نداریم متمرکز شده و چنین هدفی را دنبال کنیم. اما قبل از اینکه از پول٬ دارایی٬ سلامتی٬ یا هر چیز دیگری کاملاً لذّت ببریم٬ ما اول باید یاد بگیریم که قناعت نه بر موقعیت های ما٬ بلکه بر نجات ما پایه ریزی شده است.

Thoughts on Today's Verse...

Contentment! Mmmm, I'd like to have a little of that; how about you? I find it hard to be contented about almost anything. My performance is not up to par. My weight isn't where it should be. My words were a little insensitive in the last conversation. It's even easier to slip into recognizing what we don't have financially and then pursue that. But before money, possessions, health, or any other thing can be truly enjoyed, we first have to learn that contentment is not based on our circumstances but our salvation.

دعای من

خدای فیاض و قادر مطلق٬ تو بخشنده تمام عطایای نیکو هستی٬ از اینرو من الان به کمکت برای یافتن هدیه قناعت نیازمندم. هر جور که می خواهی مرا برکت بده٬ چون عمیقاً میدانم که هیچ برکتی با این حقیقت قابل مقایسه نیست که من فرزند تو و محبوب تو هستم و تو شخصاً‌ مرا میشناسی. در نام عیسی از تو تشکر می کنم. آمین.

My Prayer...

Almighty and generous God, you are the giver of all good gifts, so now I would like your help in finding the gift of contentment. Bless me as you choose, for I know deep in my heart that no blessing can compare to being your child and being loved and known personally by you. In Jesus' name I thank you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان ۱۲:۴

نظرات