اندیشه ها در مورد آیه امروز...

قناعت! من دلم می خواهد که کمی از آن را داشته باشم؛ شما چطور؟ من متوجه شده ام که قانع بودن در مورد همه چیز٬ تقریباً کار سختی است. عملکرد من چندان رضایت بخش نیست. اقتدار و ارزش من آنجایی نیست که باید باشد. من در مکالمه قبلی٬ چندان باملاحظه حرف نزدم. برای ما حتی این آسانتر است که بر روی آنچه که از نظر مالی نداریم متمرکز شده و چنین هدفی را دنبال کنیم. اما قبل از اینکه از پول٬ دارایی٬ سلامتی٬ یا هر چیز دیگری کاملاً لذّت ببریم٬ ما اول باید یاد بگیریم که قناعت نه بر موقعیت های ما٬ بلکه بر نجات ما پایه ریزی شده است.

دعای من

خدای فیاض و قادر مطلق٬ تو بخشنده تمام عطایای نیکو هستی٬ از اینرو من الان به کمکت برای یافتن هدیه قناعت نیازمندم. هر جور که می خواهی مرا برکت بده٬ چون عمیقاً میدانم که هیچ برکتی با این حقیقت قابل مقایسه نیست که من فرزند تو و محبوب تو هستم و تو شخصاً‌ مرا میشناسی. در نام عیسی از تو تشکر می کنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات