ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การรู้จักพอหรือ อือ ผมก็อยากจะรู้จักพอบ้างไม่มากก็น้อย แล้วคุณล่ะ เปาโลเขียนข้อนี้ตอนที่เขาติดคุกอยู่ ผมอยากได้สันติสุขและความชื่นชมยินดีจากพระเยซู ซึ่งจะทำให้ผมรู้จักพอใจในทุกๆสถานการณ์ แต่ผมว่ามันยากนะที่จะรู้จักพอกับเกือบทุกเรื่อง เช่น ผลงานของผมยังไม่เข้าตา น้ำหนักผมก็ไม่เป็นอย่างที่คิด คราวก่อนก็พูดไปแบบไม่ได้ยั้งคิด ไปมีใครใยดีกับคำพูดของผม และก็เป็นเรื่องง่ายที่จะหลงไปคิดว่าเรายังไม่มีเงินพอ เลยทุ่มหาเงินกันใหญ่ แทนที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพร แต่ก่อนที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงกับทรัพย์สิน เงินทอง หรือ สุขภาพ หรืออะไรก็ตามที่เรามี เราต้องรู้ก่อนว่าการรู้จักพอนั้น มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามีเท่าไหร่ แต่ขึ้นอยู่กับความรอดและการสถิตอยู่ด้วยของพระเยซูในชีวิตของเราทั้งเดียวนี้และในอนาคต

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และใจดี ของขวัญที่ดีๆทั้งหมดมาจากพระองค์ ดังนั้น ตอนนี้ โปรดช่วยหาของขวัญแห่งการรู้จักพอให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดอวยพรข้าพเจ้ากับสิ่งที่พระองค์เลือกให้นั้น เพราะส่วนลึกในใจของข้าพเจ้ารู้ว่า ไม่มีพระพรใดเทียบได้กับการได้เป็นลูกของพระองค์ ได้รับความรักและความสนิทสนมจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น