اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی می تواند خیلی گیج کننده باشد. ما با انتخابات متعددی روبرو هستیم٬ انتخاباتی که تعیین کننده ارزشهای حاکم بر زندگی مان می توانند باشند. خوب ما چطور می توانیم بهترین راه٬ طریق خداوند را برای زندگی مان دریابیم؟ ما از خدا خواهیم خواست که راهش را به ما نشان بدهد! امید ما به اوست. نجات ما در اوست. پس چرا از خودش نخواهیم که ما را راهنمایی کند و حقیقت خویش را به ما یاد بدهد؟ چرا نباید متوقع باشیم که او اراده اش را به ما نشان بدهد؟ اگر دلهای خود را بر حقیقت او بگشاییم و طریق او را بطلبیم٬ او خواست خود را به ما نشان خواهد داد.

دعای من

ای خدای قادر مطلق٬ تنها راهنمای حقیقی زندگانی٬ خواهش من این است که کمکم کنی تا اراده ات را کامل تر بفهمم. من می خواهم که برای تو زندگی کنم و تو را خشنود نمایم. من میخواهم که دیگران سر سپردگی مرا به تو بدانند- نه فقط به دلیل حرفهای من٬ بلکه همچنین از طریق رفتار و عملکردهای من. در نام مسیح می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات