ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในชีวิตมีความสับสนมากมาย มีตัวเลือกหลายอย่างสำหรับเราในการที่เราจะตัดสินใจว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิตของเรา ดังนั้นเราจะหาวิธีที่ดีที่สุด ทางของพระเจ้า ที่จะใช้ในการดำรงชีวิตอย่างไรครับ? เราจะขอให้พระเจ้าแสดงให้เราเห็น! ความหวังเราอยู่ในพระองค์ ความรอดของเราอยู่ในพระองค์ ดังนั้นทำไมเราไม่ขอให้พระองค์นำเราและสอนเราถึงความจริงของพระองค์ล่ะครับ? ทำไมเราไม่คาดหวังว่าพระองค์จะทำให้เรารู้ความต้องการของพระองค์? ถ้าใจเราเปิดแก่ความจริงของพระองค์และเรากำลังแสวงหาเส้นทางของพระองค์ พระองค์จะทำให้เรารู้จักน้ำพระทัยของพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ชี้แนะทางแห่งชีวิตเที่ยงแท้เพียงผู้เดียว ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์อย่างเต็มที่มากขึ้น ข้าพระองค์ต้องการที่จะอยู่เพื่อพระองค์ และเพื่อทำให้พระองค์ชอบพระทัย ข้าพระองค์อยากให้คนอื่นรู้ถึงของความจงรักภักดีของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์— ไม่ใช่เพียงแค่จากคำพูดของข้าพระองค์เท่านั้น แต่จากการกระทำของข้าพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น