اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا فقط در جستجوی ما نیست، بلکه خواهان ایجاد رابطه با ما است ـــ یعنی اینکه آرزوی او برای ما این است که ما همچنان بدنبال او و اموری که برای او مهم هستند باشیم. هنگامیکه ما مصّرانه طالب جلال و تکریم او با انجام دادن کارهای نیکو باشیم، و بدنبال امور ابدی بیشتر از امور موقتی باشیم، خداوند با خوشی عظیمی به ما آن چیزی را خواهد داد که همواره برای ما در نظر گرفته است: حیات جاودانی با او. بعبارت دیگر، خدایی که در جستجوی انسان است همواره بدنبال جویندگان خود میگردد!

دعای من

ابّا پدر، متشکرم برای محبتی که به من نشان دادی، زمانیکه در گناه و گمگشته بودم. من سپاسگزار تو هستم برای اینکه تو نه فقط به من عشق ورزیدی، بلکه با فرستادن عیسی نشان دادی که بدنبال من نیز میگشتی. ممنونم برای عدالتت که با فیض تو در پسرت عیسی ملاقات کرد. من اعتراف میکنم که گاهی اوقات با اموری نه چندان مهم، ناراحت و از مسیر منحرف شده ام. لطفاً مرا برکت بده تا در طلب تأدیب نمودن دل خویش و متمرکز کردن تمایلات خویش بر امور ابدی باشم. همانطور که من طالب تکریم و جلال تو در طریق و کارهای زندگی خویش هستم، این به من اطمینان میدهد که تمایل تو برای برکت دادن من با حیات جاودانی به مراتب بزرگتر است. در نام گرانقدر عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change