ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ใช่แค่เพียงแสวงหาเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังอยากที่จะมีสายสัมพันธ์กับเราด้วย คือพระองค์อยากให้เราแสวงหาพระองค์และสิ่งที่พระองค์เห็นว่าสำคัญ เมื่อเราทำความดีอย่างไม่ย่อท้อเพื่อแสวงหาศักดิ์ศรีและเกียรติยศของพระองค์ เมื่อเราแสวงหาสิ่งที่เป็นนิรันดร์มากกว่าสิ่งชั่วคราว พระองค์ก็ดีใจจนล้นพ้นที่จะให้ในสิ่งที่พระองค์วางแผนอยู่แล้วว่าจะให้เรา นั่นก็คือ ชีวิตที่อยู่กับพระองค์ตลอดไป หรือพูดอีกอย่างคือ พระเจ้าผู้แสวงหา ก็ตามหาคนที่แสวงหาพระองค์อยู่ตลอดเวลา

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอบคุณที่รักข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้ายังหลงหายและตกอยู่ในความบาป ขอบคุณที่ไม่ใช่แค่รักข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ยังตามหาข้าพเจ้าโดยการส่งพระเยซูมาอีกด้วย ขอบคุณสำหรับความยุติธรรมของพระองค์ ที่เกิดจากพระคุณของพระองค์ผ่านทางพระบุตรคือพระเยซูนั้น ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าบางครั้งข้าพเจ้าก็วุ่นวายและเครียดกับสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลย โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่พยายามจะฝึกฝนใจของข้าพเจ้าให้มีวินัย และมุ่งเน้นสนใจแต่สิ่งที่เป็นนิรันดร์ ตอนที่ข้าพเจ้าแสวงหาศักดิ์ศรีและเกียรติยศของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้านี้ มันทำให้ข้าพเจ้ายิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกว่าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดพระองค์อยากที่จะอวยพรข้าพเจ้าด้วยชีวิตนิรันดร์อยู่แล้ว อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น