اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پس از بازگشت حضور خدا به میان مردمش از طریق تابوت عهد، داود و آساف این آیات را بعنوان سرودی به ایشان دادند تا یادآوری دائمی از اهمیت طلبیدن خدا باشد زیرا...قوّت ما در او یافت میشود...فیض ما از حضور پرمهر او است...و امید ما در دیدن روی او و شناختن او و شناخته شدن توسط او است. ما باید به خداوند نگاه کنیم و نباید بدنبال راه یا مسیر خود بگردیم.

دعای من

ای خداوند، میدانم که تو مرا بطرز منحصر بفردی آفریده ای هنگامیکه توسط تو در رحم مادرم نقشبندی می گشتم. میدانم که هرگز نمیتوانم آن آزادی یا خلاقیتی را که تو میخواهی آنرا در زندگی کشف کنم، داشته باشم، مگر اینکه من اوّل تو را و قوّت تو را بطلبم. لطفاً مرا با اطمینان به نزدیک بودنت به من در حالیکه تو را با تمام دل میطلبم برکت بده و نیز از توانمندیهای من بطرز خلاقانه ای استفاده کن تا نامت را جلال دهم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change