ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลังจากนำหีบข้อตกลงของพระเจ้ากลับมาเยรูซาเล็ม คนอิสราเอลก็ได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ดาวิดและอาสาฟก็ได้ให้ข้อเหล่านี้กับพวกเขาร้องกันเพื่อเตือนสติพวกเขาบ่อยๆถึงความสำคัญที่จะแสวงหาพระเจ้าก่อน เพราะ ... พละกำลังของเราอยู่ในพระองค์ ... พระคุณของเราก็มาจากการสถิตอยู่ด้วยความรักของพระองค์...และความหวังของเราอยู่ในการที่ได้พบพระองค์ต่อหน้า และรู้จักพระองค์เหมือนกับที่พระองค์รู้จักเรา เราต้องมองไปที่องค์เจ้าชีวิต และไม่แสวงหาทางของเราเอง หรือทำตามใจของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์สร้างข้าพเจ้าแบบไม่ซ้ำใครเลยตอนที่ตกแต่งข้าพเจ้าในท้องแม่ แต่ข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าไม่มีทางมีเสรีภาพหรือมีความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตในแบบที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้ามีได้ นอกเสียจากว่า ข้าพเจ้าจะแสวงหาพระองค์และพละกำลังของพระองค์ก่อน โปรดอวยพรข้าพเจ้าให้มั่นใจว่าพระองค์อยู่ใกล้ ตอนที่ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ และใช้ความสามารถของข้าพเจ้าในทางสร้างสรรเพื่อนำสง่าราศีมาให้กับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น