اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تمجیدهای ما در نظر دیگران و سایر چیزها خیلی مهم نیست، اما برای خودمان، نزدیکانمان، و بطرز شگفت انگیزی برای خدا مهم است. در جهانی به این گستردگی، که بزرگتر از آن چیزی است که نحمیا تصور میکرد، صدای ضعیف ما و سرود تمجید ما چیست؟ میلیاردها ستاره و مخلوقات بیشمار در دریاهای عظیم همگی فریاد بر می آورند که خالق ما بزرگ است. خدا پرستش فرشتگان و تمام موجودات آسمانی را میپذیرد. اگر ما او را تمجید بکنیم، چه تفاوتی بوجود خواهد آمد؟ صادقانه بگویم، برای کائنات فرقی نمیکند. اما برای ما فرق میکند! این مسئله حتی برای خداوند اهمیت پیدا میکند، کسی که مشتاق است تا پدر ما باشد و میان ما و خودش رابطه برقرار کند.

دعای من

ای خدای قدوس و شگفت انگیز، تو به تنهایی خداوند هستی—- خداوند تمام خلقت و خدای حیات من. تو بوسیله تمام مخلوقاتت ستوده میشوی. کارهای تو فریاد بر می آورند و مهربانی تو را و فهم خلاقانه تو را اعلام میکنند. ای پدر، من میخواهم تمجیدات قلبی خویش را به بند گردان خلقت، به اصوات فرشتگان، و به ستایش بسیاری که پیش از من آمده اند، بیفزایم. تو به راستی لایق پرستش هستی. من با خوشی سخنانم را، سرودهایم را، قلبم را، و زندگیم را به تو تقدیم میکنم. بنام مسیح.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change