ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสรรเสริญของเราไม่เกี่ยวข้องกับใครหรืออะไรเลยนะครับ นอกจากเราเอง ผู้ที่ใกล้ชิดกับเรา และที่น่าอัศจรรย์ใจคือกับพระเจ้าครับ ในจักรวาลอันกว้างใหญ่เกินกว่าที่เนหะมีย์จะสามารถจินตนาการได้ อะไรที่เป็นเสียงเล็กๆ และเป็นเพลงสรรเสริญของเรา ดวงดาวนับพันล้านดวงและสิ่งมีชีวิตที่นับไม่ถ้วนของท้องทะเลอันยิ่งใหญ่ ทุกสรรพสิ่งร้องออกมาว่าผู้สร้างของเราคือพระเยโฮวา พระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญจากทูตสวรรค์และทุกสิ่งมีชีวิตในสวรรค์ แล้วแตกต่างยังไงครับถ้าเราสรรเสริญพระองค์? สำหรับจักรวาลนี้น่ะหรือครับ พูดตรงๆนะครับว่ามันไม่สำคัญ แต่สำคัญสำหรับเรานะครับ! และเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับพระเจ้า ผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นพ่อของเรา และต้องการที่จะนำเราไปสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้า — พระเจ้าของการสร้างและพระเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ได้รับคำสรรเสริญจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ ฝรพระหัตถ์ของพระองค์ร้องประกาศการทรงสร้างสรรค์อย่างอัศจรรย์ของพระองค์ และความเมตตาของพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการที่จะเพิ่มการสรรเสริญจริงใจของข้าพระองค์ เข้าไปรวมกับการสรรเสริญจากสิ่งที่ทรงสร้าง เสียงของบรรดาทูตสวรรค์ และการสรรเสริญมากมายจากผู้ที่อยู่มาก่อนข้าพระองค์ พระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญ ข้าพระองค์ยินดีที่จะถวายคำพูด บทเพลง จิตใจและชีวิตต่อพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น