اندیشه ها در مورد آیه امروز...

فخر شما چیست؟‌( به چه چیز افتخار میکنید؟) آیا شما به کارهایی که انجام داده اید، به ثروتتان، به رتبه و شأنتان، به ظاهرتان، به دینداری تان، به فروتنی تان... افتخار میکنید؟ در یکی از سرودهای قدیمی«در زیر صلیب عیسی،» ما اعتراف میکنیم،« فخر من، تماماً در صلیب اوست.» همانا این منظور تمام مسیحیان را میرساند زمانیکه ما«در نام قدوس او فخر میکنیم.» درک کامل ما از اسم قدوس الهی بطرز گسترده ای توسط عیسی وسیع شده است. او نه فقط به ما تعلیم داد که اسم خدا را محترم بشماریم، بلکه او را نیز پدر خطاب کنیم. هر نوع دلیل شادمانی، هر اساس دیگری برای افتخار، توهمی گذرا است. برای آنانی که دل شان در جستجوی خداوند است، فخر در محترم شمردن نام قدوس پدر یافت میشود که از پسر گرانقدر خود گذشت تا ما بتوانیم فرزندان او شویم. او این قدر ما را دوست دارد. بی نظیر است!

دعای من

ای پدر، تو مرا به طرق گوناگونی برکت داده ای. من چگونه میتوانم از تو بطرز شایسته ای تشکر کنم؟ من اعتراف میکنم که گاهی اوقات فخر و شهرت را برای خودم میطلبم، اگرچه میدانم که ماندگار نیست و غالباً فقط چاپلوسی های دروغین آنانی است که از من چیزی میخواهند. اما ای خدای عزیز، من عمیقاً میدانم که شادی راستین من در پیمانی است که با فیض تو امضا شده است. شکر بر تو! کلمات ناتوان از بیان قدردانی من هستند، اما خواهش میکنم اینرا بدان که من مشتاق آن زمانی هستم که بخاطر تمام کارهایت، از تو تا به ابد تقدیر کنم. جلال در آسمان و بر روی زمین از آن تو باد، اکنون و تا ابدالآباد. در نام عیسی تو را میستایم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات