ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรคือความภาคภูมิใจของคุณ คุณภาคภูมิใจในความสำเร็จ ความมั่งคั่ง สถานะ หน้าตา ความเคร่งศาสนา หรือความถ่อมใจของคุณ หรือ... ? มีบทเพลงสรรเสริญเก่าแก่ ร้องว่า "ภายใต้กางเขนของพระเยซู" เราสารภาพ ว่า "ความภาคภูมิใจของเรา คือทั้งหมดที่กางเขน" นั่นคือสิ่งที่คริสเตียนหมายถึง เมื่อเรา "ภาคภูมิใจในชื่ออันบริสุทธิ์ของพระเจ้า" เราเข้าใจความหมายของคำว่าชื่ออันบริสุทธิ์ของพระเจ้าลึกซึ้งขึ้นเพราะพระเยซูนั่นเอง พระองค์สอนให้เราไม่เพียงแต่ยำเกรงชื่อของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังให้เราเรียกพระองค์ว่าพ่ออีกด้วย เหตุอื่นที่ทำให้เรามีความสุข หรือสิ่งอื่นที่ทำให้เราภาคภูมิใจนั้น มันเป็นแค่ภาพลวงตาที่จะเลือนหายไป สำหรับผู้ที่มีหัวใจแสวงหาพระยาห์เวห์ ก็จะได้รับสง่าราศีจากการยำเกรงชื่ออันบริสุทธิ์ของพระบิดาพระบิดาที่ยอมสละพระบุตรที่มีล้ำค่าของพระองค์ เพื่อที่เราจะได้เป็นลูกของพระองค์ พระองค์รักเรามากขนาดนั้น เหลือเชื่อจริงๆ

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้ามากมายในหลายวิธี ข้าพเจ้าไม่รู้จะเริ่มขอบคุณพระองค์จากจุดไหนดี ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าบางครั้งข้าพเจ้าก็แสวงหาชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับตัวเอง ถึงแม้จะรู้ว่ามันอยู่แค่ประเดี๋ยวเดียวและก็เป็นเพียงการประจบสอพลอของคนที่เขาแสวงหาประโยชน์จากข้าพเจ้า แต่ลึกลงไปในหัวใจของข้าพเจ้า พระเจ้าที่รัก ข้าพเจ้ารู้ว่าเกียรติที่แท้จริงของข้าพเจ้า อยู่ในคำสัญญาที่พระองค์ยอมรับข้าพเจ้า ด้วยพระคุณของพระองค์ ขอบคุณจริงๆ ข้าพเจ้าซึ้งใจจนพูดไม่ออกเลย แต่ได้โปรดรู้ว่าข้าพเจ้าตั้งตารอคอยที่จะขอบคุณพระองค์ไปตลอดกาลสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำ ขอพระสิริมีแด่พระองค์ในสวรรค์และทั่วโลก ทั้งในขณะนี้และตลอดไป สรรเสริญในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น