اندیشه ها در مورد آیه امروز...

سلامتی(صلح) چیزی بیشتر از آرزوی سریع، غیرعادی و آبکی اشخاصی است که فقط میخواهند با دیگران رابطه ای دوستانه داشته باشند و همه چیز را در آرامش ببینند. صلحی که پولس رسول در اینجا توضیح میدهد، صلح با خدا، خیلی عمیق تر پیش میرود تا اینکه فقط تمایلی باشد برای آرامش و عدم اختلاف. عیسی، بوسیله اطاعت جانبازانه اش از خدا، صلح با خدا را برای ما واقعی گردانیده است. آری، خدا آنرا بوسیله فیضش مهیا کرده است. آری، خدا تنها کسی است که اطمینان داشتن آنرا از طریق آن فیض میدهد. اما، چون این صلح به او و به شخصیت او وابسته است، ما میتوانیم شادی کنیم و پیش بینی کنیم که در جلال خداوند پرجلال خود سهیم خواهیم بود.

دعای من

ای حضرت اعلی که آن بالا هستی، تو را برای هدیه فیضت در عیسی تمجید می نمایم. به من آن اطمینان و اعتمادی را بده تا بتوانم در امنیت و شهامت ایستادگی کرده و برای تو زندگی کنم، زندگی ای سرشار از امید و خوشی. به اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات