ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สันติสุข เป็นมากกว่าความหวังของคน ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ หรือลมๆแล้ง หรือแปลกๆ ที่แค่อยากให้ทุกคนเข้ากันได้ดีและทุกอย่างก็สงบร่มเย็น แต่สันติสุขที่เปาโลกำลังพูดถึงนี้ คือสันติสุขกับพระเจ้า มันไม่ใช่แค่อยากให้เกิดความสงบร่มเย็นและไม่มีความขัดแย้งกัน การที่พระเยซูยอมสละชีพเพราะเชื่อฟังพระเจ้า ทำให้สันติสุขระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นจริงขึ้นมา ใช่แล้ว พระเจ้าให้สันติสุขนี้ผ่านทางพระคุณ ถูกแล้ว พระเจ้าเป็นผู้รับรองสันติสุขนี้เองผ่านทางพระคุณของพระองค์ แต่เพราะสันติสุขนี้มันผูกติดอยู่กับพระองค์และลักษณะของพระองค์ เราก็เลยชื่นชมยินดีได้และตั้งตาคอยที่จะได้เข้าไปขลุกตัวอยู่ในสง่าราศีของพระเจ้าที่สง่างามของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์ผู้สง่างามยิ่งบนชั้นฟ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับของขวัญแห่งพระคุณในพระเยซู โปรดให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นกับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถยืนหยัด มั่นคง และกล้าที่จะอยู่เพื่อพระองค์ ด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความชื่นชมยินดี อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น