اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در زمانیکه قوم خدا از نظر روحانی و جسمانی در وضعیت مناسبی قرار نداشتند، خداوند وعده داوری را داد— داوری در مورد آنان و مخالفینشان. اما او همچنین دلیلش را آشکار میسازد. او عظمت و قدوسیت خویش را نشان خواهد داد تا آنها او را بعنوان یهوه بشناسند—خدای«قوم خویش» و نیز خدای تمام مللّ. من عاشق اینم که خدا بزرگی و قدوسیت خود را در ایّام ما نشان دهد، شما چطور؟ تکریم نمودن خدا برای آنچه که هست و آنچه که انجام داده است، شگفت انگیز است. باشد که آن روز هرچه زودتر بیاید.

دعای من

ای پدر، بعنوان فرزند ضعیف و فانی تو، از مکاشفه بارز و قوی خودت ترسانم. ما انسانها میرا و شکننده هستیم در مقام مقایسه با جلال آتشین تو. اما من در رابطه ام با تو از طریق عیسی مطمئن هستم، و ای پدر عزیز، من میخواهم که تو مورد حرمت قرار بگیری و نام تو در زمان من تکریم شود. من دیگر از اینکه اسم تو به باطل و جلال تو بی حرمت میشود، خسته شده ام. خودت را در حضور مللّ برافراز! بزرگی مقدس خود را آشکار بساز تا همه بدانند که تو خدای زنده و واحد حقیقی هستی! در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات