ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในเวลาที่คนของพระเจ้าอยู่ในช่วงสับสนวุ่นวายทั้งกายและจิตวิญญาณ พระองค์สัญญาว่าจะมีการพิพากษา — พิพากษาทั้งพวกเขาและพวกที่กดขี่ข่มเหงพวกเขาด้วย พระองค์บอกด้วยว่าทำไม เพราะพระองค์ต้องการจะแสดงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าพระองค์คือยาห์เวห์ — พระเจ้าของ "คนของพระองค์" และของคนทุกชนชาติ ผมอยากให้พระเจ้าแสดงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เห็นในยุคนี้ด้วย คุณเห็นด้วยไหม การที่คนจะให้เกียรติกับพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นและกับสิ่งที่พระองค์ทำ ก็เป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆ ขอให้วันนั้นมาถึงเร็วๆด้วยเถิด

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ในฐานะลูกของพระองค์ที่มีข้อบกพร่องและเป็นแค่มนุษย์ที่ต้องตาย ข้าพเจ้ากลัวการเปิดเผยตัวของพระองค์ เราเป็นแค่มนุษย์ที่ต้องตายและเปราะบางเมื่อเทียบกับสง่าราศีที่เจิดจรัสของพระองค์ แต่ข้าพเจ้าก็มีความเชื่อมั่นในสายสัมพันธ์ที่มีกับพระองค์ผ่านทางพระเยซู และพระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าอยากให้ผู้คนให้เกียรติกับพระองค์และยำเกรงชื่อของพระองค์ในยุคนี้ ข้าพเจ้าเบื่อที่คนชอบอ้างชื่อของพระองค์แบบส่งๆไป และลบหลู่สง่าราศีของพระองค์ โปรดยกพระองค์ขึ้นเหนือชนทุกชาติ โปรดสำแดงความบริสุทธิ์อันสว่างามของพระองค์ เพื่อทุกคนจะได้รู้ว่ามีแต่พระองค์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และและมีชีวิตอยู่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น