اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خیلی سخت است که دلسرد نشوی وقتی که شریران و گناهکاران بخاطر اعمال بدشان مورد تنبیه قرار نمیگیرند. شریر با انجام کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی در هر گوشه ای از این جهان ، مسیحیان هر قاره را به زحمت می اندازد و با قدرت ناپاک خود، با اشخاصی که متعلق به قوم خدا هستند، بنای بدرفتاری را میگذارد. بیایید به دیگر مؤمنین از تمام نقاط جهان بپیوندیم و از خدا بخواهیم که با روشی واضح، مصمّم دخالت کند و این روزهای شریر و خشن به اتمام برسد!

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، خواهش میکنم که که قدرت شرارت را درهم بشکنی، قدرتی که در دنیای ما حکومت میکند و به آن خاتمه دهی. و این حقیقت را روشن بگردان که از هم پاشیدن این قدرت در دستان خداوند عیسی قرار دارد. ای خداوند عیسی، هر قدرتی را که بین خدا و ما می ایستد، نابود بساز، و استقرار ابدی پادشاهی خودت را بطرزی پرجلال آغاز کن. برای جلال تو، ای خداوند عیسی، و در نام تو میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات