ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันเป็นเรื่องยากที่จะไม่ท้อใจ เมื่อเห็นคนชั่วและคนเลวลอยนวลจากสิ่งเลวทรามที่พวกเขาทำ คริสเตียนในทุกทวีป ต่างก็มีเรื่องที่ทำให้พวกเขาทุกข์ใจอย่างมาก เกี่ยวกับการกระทำที่โหดเหี่ยมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก เป็นอำนาจมืดที่ทำร้ายคนของพระเจ้า ผู้เชื่อทั้งหลายจากทั่วโลก ให้เรามาร่วมกันขอให้พระเจ้ายื่นมือเข้ามาจัดการกับเรื่องพวกนี้อย่างชัดเจนและเด็ดขาด และทำให้ความรุนแรงและความชั่วร้ายในทุกวันนี้จบสิ้นลง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดทำลายอำนาจของความชั่วร้ายที่ปกครองในโลกของเราและทำให้มันถึงจุดจบด้วยเถิด โปรดทำให้เห็นชัดว่าการล่มสลายของอำนาจชั่วร้ายอยู่ในกำมือของพระเยซู องค์พระเยซูเจ้า โปรดทำลายอำนาจที่คั่นอยู่ระหว่างพระเจ้ากับเรา และนำเราไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยสง่าราศี ที่นำไปสู่ความรุ่งโรจน์นิรันดร์แห่งอาณาจักรของพระองค์ ขอพระองค์ได้รับเกียรติ องค์พระเยซูเจ้า อธิษฐานในนามของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น