اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بجای صرف میلیونها دلار برای آگهی های تبلیغاتی که با چراغهای پرنور، دخترهای موطلایی با ساقهای خوش تراش ، ماشین های سریع السیر، و جوانان خوش تیپی که با دخترهای زیادی طرف هستند، پر هستند[ کاری که صنعت مشروب سازی میکند]، خداوند خیلی ساده حقیقت را بیان میکند: ما عاقل نیستیم اگر در اسارت هرچیزی باشیم که ما را احمق جلوه میدهد، هر چیزی که بطرز مخربانه ای ایمان و محبت ما را نابود میکند، و ما را در معرض وسوسه قرار میدهد. اگر تجربه شما با الکل، شما را به یکی از این حالات کشانده، لطفاً از یک دوست مسیحی قوی کمک بخواهید، کسی که بتواند شما را در یافتن آزادی یاری بدهد. اگر شما در قید هیچیک از این مسائل نیستید، لطفاً برای آنانی دعا کنید که در اثر استعمال مواد مخدر و الکل صدمه دیده اند.

دعای من

ای پدر، امروز وقتی که به هر شخصی، هر خانواده ای که تحت انقیاد شیطان بخاطر الکل و مواد مخدر قرار دارد نگاه میکنم، قلبم بدرد می آید. لطفاً آنانی را برکت بده که توسط عزیزان معتادشان، در ترس و هراس بسر میبرند. به آنها توانایی درخواست کمک بده و اینکه تنها و ساکت باقی نمانند. خواهش میکنم که عزیزانشان را بیدار کن تا حقیقت روش زندگی مخرب شان را ببینند. لطفاً افرادی را بر سر راه این اشخاص قرار بده تا آنها را به سوی بهبودی، سلامتی، و آزادی که تو میخواهی بهشان بدهی، رهبری کنند. خواهش میکنم که ما را، کلیسای خودت را بعنوان مکان شفا و امید برای آنانیکه در این دام غم انگیز گرفتار شده اند، بکار گیر. در نام عیسی برای کمک عظیم و قدرتت دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات