اندیشه ها در مورد آیه امروز...

نقش ما در تشکیلات و سازماندهی های بزرگ چیست؟ در مزمور ۲۱، روح خدا بر اهمیت ما بعنوان« تشویق کنندگان» تأکید میکند. ما از خدا میخواهیم تا خودش را در جلال آشکار سازد. ما خدا را ترغیب میکنیم که قدرت خود را به جمیع مردم بشناساند. ما از اعمال عظیم او در شگفت میمانیم. ما خدا را برای تمام کارهای باور نکردنی اش برای ما، تمجید می نماییم.

دعای من

ای پدر عزیز ما که در آسمانی، خود را و نامت را بالاتر از همه چیزها برافراز. من مجدداً خود را وقف پرستش روزانه و شکرگزاری برای تمام کارهایی که انجام داده ای، برای تمام آن کارهایی که در حال انجامشان هستی، و همه آن اعمالی که در آینده انجامشان خواهی داد، میکنم. من پرستشهای قلبی و سرودهای شادمانی خود را به تو، خدای واحد حقیقی، الف و یاء تقدیم میکنم. به نام خداوند عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات