ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บทบาทของเราในแผนการที่ใหญ่คืออะไรครับ? ในสดุดีบทที่ 21 พระวิญญาณเน้นความสำคัญของเราว่าเราเป็น"เชียร์ลีดเดอร์" ของพระเจ้า เราขอให้พระเจ้าที่จะเปิดเผยพระองค์ในสง่าราศี เราร้องขอให้พระเจ้าที่จะทำให้ทุกคนรู้จักความเข้มแข็งแรงของพระองค์ เราประหลาดใจในการกระทำที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งอย่างที่เหลือเชื่อที่พระองค์ได้ทำเพื่อเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักในสวรรค์ ขอทรงให้พระนามของพระองค์อยู่เหนือทุกสิ่ง ข้าพระองค์ขออุทิศตนอีกครั้งเพื่อสรรเสริญพระองค์ทุกวัน และขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำ สิ่งที่พระองค์กำลังทำและสิ่งที่พระองค์จะทำในอนาคต พระองค์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าแท้จริง เป็นอัลฟาและโอเมกา ข้าพระองค์ขอถวายการสรรเสริญและเพลงแห่งความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น