ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีบทบาทอะไรในแผนการที่ยิ่งใหญ่สำหรับสรรพสิ่งในโลกนี้ ในสดุดีบทที่ 21 พระวิญญาณเน้นความสำคัญของเรา ว่าเราเป็น"ผู้นมัสการและผู้นำกองเชียร์" ของพระเจ้า เราขอให้พระเจ้าเปิดเผยพระองค์ในสง่าราศี เราร้องขอให้พระเจ้าแสดงพละกำลังของพระองค์ให้กับผู้คนได้เห็น เราตะลึงงันไปกับการกระทำอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายของพระองค์ และเราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เหลือเชื่อต่างๆที่พระองค์ได้ทำให้กับเรา "ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ขอพระองค์ได้รับการยกย่องเชิดชู ด้วยพละกำลังของพระองค์ เราจะร้องเพลงและสรรเสริญฤทธิ์อำนาจของพระองค์"

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักในสวรรค์ ขอเชิดชูพระองค์และชื่อของพระองค์เหนือทุกสิ่ง ข้าพเจ้าขออุทิศตนอีกครั้งที่จะสรรเสริญพระองค์ในทุกๆวัน และขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำไปแล้ว ที่ทำอยู่ตอนนี้ และที่กำลังจะทำในอนาคต ข้าพเจ้าขอถวายคำสรรเสริญจากใจและถวายเสียงเพลงแห่งความชื่นบานทั้งหลายของข้าพเจ้าแด่พระองค์ พระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบ อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิตเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น