اندیشه ها در مورد آیه امروز...

فروتنی در مورد آینده! آینده تحت اختیار ما نیست. ما گاهی اوقات، فردا را سرسری گرفته ایم؛ اما دیگر آنرا سرسری نخواهیم گرفت. فردایی که شاید نیاید. فردا میتواند اتفاق هولناکی بیفتد. ممکن است همین فردا،‌ تمام داروندارمان را از دست بدهیم. بهنگام رویارویی با این احتمالات نومیدکننده، آیا نکته مثبتی هم وجود دارد که ما به آن بچسبیم؟ مسلماً! ما میدانیم که فردا در دستان خدا است و چون زندگی ما با مسیح درخدا مخفی است(کولسیان ۴:۳-۱)، آینده ما محکم و مطمئن است. شاید آن چیزی نباشد که ما انتظارش را میکشیم. شاید هم طبق نقشه ای که کشیده ایم، پیش نرود. اما، آنگونه خواهد بود که خدا تعیین نموده است و به ما ختم خواهد شد در حالیکه در آرامش، پیروزی و جلال او سهیم میشویم.

دعای من

ای پدر، فرداهای من تماماً در دستان تو قرار دارد. من از تو میخواهم که امروز بتوانم برای تو مفید واقع شوم؛ بحد کافی شجاع باشم تا در مورد فردا نگران نباشم، و بحد کافی امین تا در عشق و تعهد خود نسبت بتو سست نشوم. بنام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات