ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่าโอ้อวดถึงอนาคตเลยครับ เราควบคุมสิ่งที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ หลายครั้งในชีวิตเราอาจจะคิดว่าเรายังมีพรุ่งนี้ อย่าให้เรามัวแต่คิดแบบนั้นเลยครับ เราอาจจะไม่มีพรุ่งนี้อีกต่อไป สิ่งแย่ๆอาจจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ หรือสิ่งของที่เราครอบครองอยู่อาจจะหายไป แล้วเรามีอะไรที่เราจะสามารถยึดมั่นได้ เมื่อสิ่งที่ทำให้ท้อใจเหล่านี้เกิดขึ้น แน่นอนครับ เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดอนาคต เรารู้ว่าชีวิตของเราอยู่กับพระคริสต์ในพระเจ้า (โคโลสี 3:1-4) ดังนั้นเรามีวันพรุ่งนี้ที่มั่นคง อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราหวัง แต่มันจะดำเนินต่อไปตามที่พระเจ้าต้องการ และจะสิ้นสุดเมื่อเราได้เข้ามีส่วนในการปลอบประโลม ชัยชนะและ พระสิริ

คำอธิษฐาน

พระบิดา อนาคตของข้าพระองค์ฝากไว้ในพระหัตถ์พระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานที่ข้าพระองค์จะได้รับใช้พระองค์ในวันนี้ และมีความกล้าหาญมากพอที่จะไม่กังวลถึงวันพรุ่งนี้ และซื่อสัตย์มากพอที่จะมั่นคงในความรักที่มีต่อพระองค์ ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น