ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

భవిష్యత్తు గురించి వినయం! మనము రేపటి దినమును నియంత్రించము. మన జీవితాల్లో ఇతర సమయాల్లో మనం రేపటిని తీసుకున్నాము; ఇకపై అలా కాదు. రేపు రాకపోవచ్చు. రేపు భయంకరమైన ఏదో జరగవచ్చు. రేపు మన దగ్గర ఉన్నవన్నీ పోతాయి. ఈ నిరుత్సాహపరిచే అవకాశాల నేపథ్యంలో, మనం పాజిటివ్‌గా ఏదైనా పట్టుకోగలమా? ఖచ్చితంగా! దేవుడు రేపటి దినమును తన చేతుల్లో ఉంచుతాడని మనకు తెలుసు. మన జీవితం దేవునితో క్రీస్తులో దాగి ఉన్నందున మనకు తెలుసు (కొలొస్సయులు 3: 1-4) మన రేపు సురక్షితమైనది. ఇది మనం ఆశించేది కాకపోవచ్చు. మనం అనుకున్నట్లు జరగకపోవచ్చు. కానీ, దేవుడు నిర్ణయించినట్లుగానే అది సాగిపోతుంది మరియు అది మనం అతని ఓదార్పు, విజయం మరియు కీర్తిని పంచుకోవడంతో ముగుస్తుంది.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నా రేపటి రోజులన్నీ మీ చేతుల్లోనే ఉంటాయి. ఈ రోజు నేను మీకు ఉపయోగపడతానని ; రేపటి గురించి చింతించకుండా ధైర్యంగా, మరియు మీ పట్ల నా ప్రేమలో మరియు మీ పట్ల నా నిబద్ధతలో అలసిపోకుండా ఉండటానికి తగినంత విధేయత కావాలని కోరుకుంటున్నాను . యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change