اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شادی! خوشی! هنگامیکه ما در مورد جلال و فیض خدا می اندیشیم که آنرا با ما قسمت کرده است تا ما را عادل سازد، چطور میتوانیم خوشحال نباشیم؟ خدا بطرز پرجلالی، قدوس و عظیم است. او ابدی و عادل است. بعبارت دیگر، ما پر از اشکال، فانی، محدود، و گناهکار هستیم. با این وجود، او با رحمت فراوانش، ما را بوسیله قربانی عیسی عادل گردانیده است تا ما بتوانیم خانه ابدی را با او شریک باشیم. واکنش ما، قدر مسلم باید حمد و تسبیح باشد!

دعای من

ای پدر عادل و قدوس، نام تو را حمد می گویم و برای فیضت از تو متشکرم. حقیقتاً عجیب بودن تو و بخشنده بودن تو از فهم من بالاتر است. بنابراین، من تسبیحاتم را به تو تقدیم میکنم، با این امید که زندگی من تشکرات عمیق مرا برای آنچه که هستی و برای تمام اعمالت برای من، منعکس سازد. در اسم مسیح دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات