اندیشه ها در مورد آیه امروز...

سرّ داشتن یک روز خوب چیست؟ اگر بیدار شویم و تشخیص دهیم که ما هر روزمان را وقتی شروع میکنیم که دقیقاً روز گذشته را تمام کردیم ـــ ما تحت کنترل محبت بی پایان خدا هستیم. این باید باعث شود که دلهای ما لبریز از محبت شده و به جنبش درآیند و ما با شادی صدای خود را بلند کرده و بسراییم. این باید روح خدا را در اندرون ما به جنبش درآورده و ما را به سوی شکرگزاری عمیقی رهبری نموده که تمام ایام ما را سرشار از شادی نماید. پس بجای اینکه با روحیه ای خسته، غرغرو از خواب بیدار شویم و بخواهیم که روز دیگری را با نگرانی سپری کنیم، بیایید امروز را با این یادآوری شروع کنیم که فیض خدا در زندگی روزمره ما و وعده های او در دلهایمان هستند. من فکر نمیکنم که پس از این با سرود خواندن در تمام روز مشکلی داشته باشیم!

دعای من

ای پدر ابدی و استاد پرجلال، برای بارش محبتت و خوشی در قلبم از طریق روح القدس سپاسگزارم. دل مرا پر بساز و مرا با سکونتت و عشق شکست ناپذیرت ارضا نما. در نام منجی پرمهر خود، عیسی، میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات