ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เคล็ดลับของการที่จะมีวันดีๆคืออะไร เอางี้ดีไหม พอตื่นขึ้นก็เตือนตัวเองเลยว่าเราจะเริ่มต้นวันนี้เหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมา คือรู้ว่าเราอยู่ในอุ้งมือแห่งความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระเจ้า สิ่งนี้น่าจะทำให้หัวใจของเราพองโตด้วยความรักและเปล่งเสียงร้องเพลงอย่างมีความสุข เพลงนี้ควรกระตุ้นจิตวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในตัวเรา และนำเราไปสู่การขอบพระคุณที่สุดแสนจะซาบซึ้งจากส่วนลึกภายใน ซึ่งก่อเกิดความสุขให้กับเราทั้งวัน ดังนั้นแทนที่จะตื่นขึ้นมาอย่างเหนื่อยล้า หงุดหงิด และรู้สึกแย่อีกวันหนึ่ง ให้เราเริ่มต้นวันนี้ด้วยการระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา และเตือนสติตัวเองถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในใจเรา เมื่อทำอย่างนี้ ผมคิดว่า เราคงไม่มีปัญหาที่จะร้องเพลงได้ทั้งวันแล้วละ

คำอธิษฐาน

เจ้านายผู้เมตตาผู้เป็นพระบิดานิรันดร์ ขอบคุณที่พระองค์ได้เทความรัก และความชื่นชมยินดีลงมาในใจของข้าพเจ้า ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดเติมใจของข้าพเจ้าให้เต็มและทำให้ข้าพเจ้าพอใจกับชีวิต ที่รู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยพร้อมกับความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น