اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من در مورد شما نمیدانم، اما من در زندگیم بیشتر اوقات لغزیده ام. من در شرم آورترین لحظات زندگیم، لغزیده ام. من با همین پاهای خودم، با بند کفشم، سر پیچ، حتی تو هوای پاک سُر خورده ام. با این وجود، من بر این اطمینانم که در زندگی روحانیم، اگرچه بارها لغزش خورده ام، خدا اجازه نداده است که من کاملن بیفتم. وقتی که به این فکر میکنم که دارم توی دره ای عمیق سقوط میکنم، عشق پدر، نگرانی و اندیشمندی او، کتب مقدسه، خادمین، و کمکهای او مرا از نابودی درامان داشته اند. دستهای خداوند، مرا نگه داشته است. او در زمانهای آزمایش، در کنارم می ایستد. او با قدرت مرا رهانیده است. من باور دارم که او به سفر زندگی من علاقه مند است. در مورد شما چطور؟

دعای من

ای پدر، تو را برای تأثیر پایدارت در زندگی خودم‌ سپاس میگویم. متشکرم که در زمانهای افسردگی، مرا احیا و در اوقاتی که آسیب پذیر و شکننده بوده ام، مرا محافظت و هنگامیکه دلشکسته بوده ام، مرا دلداری داده ای. تو را به سبب فیض، جلال، و نزدیک بودنت به من، میستایم. من تمجید و ستایش جاودانی خود را بوسیله عیسی بتو تقدیم میدارم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات