ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเป็นไงผมไม่รู้ แต่ผมรู้ว่าผมสะดุดล้มคะมำอยู่เรื่อย บางครั้งก็อายแทบตาย สะดุดขาตัวเองบ้าง เชือกรองเท้าบ้าง พื้นต่างระดับบ้าง หรือไม่ก็อยู่ดีๆก็สะดุดเฉยเลยก็มี แต่ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ผมมั่นใจว่า แม้ผมจะสะดุดบ้าง พระเจ้าก็ไม่ได้ปล่อยให้ผมล้มคะมำหัวทิ่ม เมื่อผมคิดว่ากำลังตกลงไปในเหวลึก ความรักของพระบิดา ความห่วงใยสนใจ พระคำของพระเจ้า ผู้รับใช้ของพระเจ้า และผู้ที่คอยช่วยเหลือก็จะมาช่วยผมอย่างทันท่วงที จากการถูกทำลาย มือของพระเจ้ายึดผมไว้ พระองค์อยู่ด้วยในช่วงเวลาของการทดลอง พระองค์ยิ่งใหญ่และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของผม ผมเชื่อว่าพระองค์เต็มใจดูแลการผจญภัยในชีวิตนี้ของผม แล้วคุณล่ะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่มีส่วนสำคัญในชีวิตของข้าพเจ้าเสมอมา ขอบคุณที่ยกข้าพเจ้าขึ้นเมื่อล้มลง ปกป้องข้าพเจ้าเมื่ออ่อนแอ และปลอบใจข้าพเจ้าเมื่อโศกเศร้า ขอสรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณ เกียรติยศ และความสนิทชิดใกล้ของพระองค์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ และซาบซึ้งใจอย่างสุดซึ้ง ผ่านทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น