ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่รู้เกี่ยวกับคุณหรอกนะครับ แต่ในชีวิตนี้ ผมเคยสะดุดมาเยอะเหมือนกันนะครับ มีบางครั้งที่อายมากด้วย ผมสะดุดขาตัวเองบ้าง เชือกรองเท้าบ้าง ที่ต่างระดับบ้าง หรือไม่ก็อยู่ดีๆก็สะดุดเลยก็มี แต่อย่างไรก็ตามผมมั่นใจว่าในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผมนั้น แม้ผมจะสะดุดบ้าง พระเจ้าก็ไม่ได้ปล่อยให้ผมล้มลงไปเลย เมื่อผมคิดว่ากำลังจะตกลงไปในเหวลึก ความรักของพระบิดา ความห่วงใยสนใจ พระคำของพระเจ้า ผู้รับใช้ของพระเจ้า และผู้ที่คอยช่วยเหลือก็จะช่วยผมจากการถูกทำลาย มือของพระเจ้ายึดผมไว้ พระองค์อยู่ด้วยในช่วงเวลาของการทดลอง พระองค์ยิ่งใหญ่และเป็นพระผู้ช่วย ผมเชื่อว่าพระองค์พอพระทัยในการเดินทางของผม แล้วคุณล่ะครับ

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับอิทธิพลที่มั่นคงในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ยกข้าพระองค์ขึ้นเมื่อข้าพระองค์ล้มลง ทรงปกป้องข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์อ่อนแอ และปลอบประโลมในเวลาข้าพระองค์เศร้าโศก ขอสรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ พระสิริ และการที่ทรงอยู่ใกล้ของพระองค์ ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น