اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در حالیکه بسیاری از ما به فراوانی برکات روحانی و جسمانی دریافت کرده ایم، تعداد زیادی از قوم خدا با سختی ها و دشواریها مواجه هستند. شاید شما یکی از همین افرادی باشید که در موقعیتی سخت قرار دارند. لطفاً بخاطر آورید که خدا شما را ترک نکرده است. عیسی خود یادآوری عظیم است که خدا برای شما فکر میکند و خودش را با شکسته دلان، فراموش -شدگان، و رنجدیدگان شریک میداند. در ضمن بدانید که هزاران نفر برای شما امروز، دعایی را میکنند که در زیر می بینید.

دعای من

ای خداوند، تقاضا میکنم که با آنانیکه زندگی سختی دارند و پر از درد و غم هستند، همراه باشی. لطفاً با روشهایی بسیار شخصی و قدرتمند، مؤمنین شکسته روح را خدمت بفرما. ای پدر عزیز، شعله امید را در هر مسیحی نومید، بار دیگر برافروز. آنها را در حالیکه محکم به ایمانشان چسبیده اند، تقویت نما. روح خود را با قوت هر چه تمامتر برخستگان و گرانباران بریز و ایشان را قوتی تازه بده. هر یک از فرزندانت را یاری بده تا به ایمان خود محکم چسبیده، در حضور تو حس تازه ای از امید بیابند. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات