ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่เราหลายคนได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกายอย่างเหลือเฟือนั้น ก็มีคนของพระเจ้าจำนวนมากที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากอยู่ คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เจอกับความทุกข์ยากอยู่ ขอให้จำเอาไว้เลยว่า พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งคุณ พระเยซูเป็นผู้ที่เตือนให้เราเห็นข้อนี้เป็นอย่างดีเลยว่า พระเจ้านั้นใส่ใจและทุ่มเทพระองค์เองให้กับคนที่บ้านแตกสาแหรกขาด คนที่ถูกทอดทิ้ง และคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง ขอให้คุณรู้ด้วยว่า คนนับหมื่นกำลังอธิษฐานให้กับคุณในวันนี้ ตามคำอธิษฐานด้านล่างนี้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดสถิตอยู่กับคนเหล่านั้นที่เผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก และเต็มไปด้วยความเจ็บปวด และความโศกเศร้า โปรดใช้วิธีต่างๆที่ทรงพลังเพื่อช่วยชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนที่มีจิตวิญญาณที่แตกสลาย พระบิดาที่รัก โปรดจุดประกายความหวังให้กับคริสเตียนที่กำลังท้อแท้ โปรดเสริมกำลังให้กับพวกเขาในขณะที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อของพวกเขาอยู่ โปรดเทพระวิญญาณของพระองค์ออกมาด้วยฤทธิ์เดช เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจแต่ละดวงที่เหนื่อยล้าและแบกภาระหนัก โปรดช่วยให้ลูกๆ แต่ละคนของพระองค์ ตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อ และสัมผัสได้ถึงความหวังใหม่ในการทรงสถิตอยู่ของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น