اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اگر کتاب مقدس، داستانی عاشقانه است، پس تِمِ آن امیدواری است. مهم نیست که موقعیت های زندگی تا چه حد سخت و دشوار هستند، یا دشمن تا چه اندازه بزرگ است، گناه چقدر عمیق است، یا اینکه مردم تا چه حد گمشده هستند، یا کمدها خالی ، رودها عریض هستند، مهم نیست... خدا مکرراً به قوم خودش، برای امیدوار بودن به فردایی روشن تر، دلیل ارائه میدهد. سپس خدا اطمینان به این فردا را در عیسی، برای ما به ارمغان آورد.

دعای من

ای خدای جاودانی، لطفاً درعین حالیکه مشغول زیر و رو کردن کلامت برای شناخت و دانستن حقیقت تو هستم، به من صبر و بردباری بده. من از تمام کارهای باور نکردنی تو برای رهانیدن و برکت دادن قومت در عهد عتیق درشگفتم. من یقیناً از آنچه که تو توانستی با شاگردان غیر منسجم عیسی انجام دهی، در تعجبم. خواهش میکنم ای خداوند، الهام و محرکی برای امید من باش تا از دست تو توقع کار بزرگی را داشته باشم و سپس طوری زندگی کنم که تحقق آن را توسط تو در روزگار خود ببینم. باشد که این خواسته مثل چیزهای دیگر در زندگیم، برای جلال و تکریم تو باشد. در نام قدرتمند عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات