ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หากพระคัมภีร์เป็นเรื่องราวของความรัก หัวใจของมันก็คือความหวัง ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหน ไม่ว่าศัตรูจะใหญ่เพียงใด ไม่ว่าบาปจะลึกแค่ไหน ไม่ว่าคนจะหลงหายไปไกลแค่ไหน ไม่ว่าตู้จะว่างเปล่าแค่ไหน ไม่ว่าแม่น้ำจะกว้างใหญ่แค่ไหน ไม่ว่า... พระเจ้าให้เหตุผลแก่คนของพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่จะมีความหวังที่สดใสในวันพรุ่งนี้ แล้วพระเจ้าก็นำความเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้นั้นมาในพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้อยู่นิรันดร์ โปรดให้ข้าพเจ้ามีความอดทน อดกลั้น ตอนที่ข้าพเจ้ากำลังค้นหาข้อพระคัมภีร์ เพื่อจะรู้และเข้าใจความจริงของพระองค์ ข้าพเจ้าทึ่งจริงๆกับสิ่งเหลือเชื่อที่พระองค์ทำ เพื่อช่วยกู้และอวยพรคนของพระองค์ในพันธสัญญาเดิม แล้วข้าพเจ้าก็ งง เป็นไก่ตาแตกเลย ที่พระองค์สามารถทำงานผ่านทางพวกศิษย์กระจอกๆทั้งหลายของพระเยซูได้ ข้าแต่พระเจ้า โปรดสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าพเจ้าเกิดความหวัง เพื่อข้าพเจ้าจะได้คาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากน้ำมือของพระองค์ และมีชีวิตอยู่จนได้เห็นมันเกิดขึ้นกับตา ขอให้สิ่งนี้ และสิ่งอื่นๆในชีวิตของข้าพเจ้านำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น