اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخرین بار چه زمانی بود که خارج از کلیسا یا برنامه عبادتی، خدا را با سرودها حمد گفتید؟ چرا کتاب مزامیر را باز نمی کنید و چندین آیه را نمی یابید که منعکس کننده تمجید و تشکرات شخصی شما به خدا است و برای آنها یک ملودی درست کنید ـــ ملودی شخص خودتان را! خدا به اینکه شما عطیه روحانی موسیقی دارید یا ندارید، اهمیت نمیدهد؛ او تنها به دل شما گوش میدهد که پر از شادی شده و شما تمجیدها و شکرگزاری-هایتان را با او در میان می گذارید.

دعای من

ای پدر پر از فیض، بخشنده هر عطای نیکو و هدیه کامل، مرا عغو بفرما برای کمتر اهمیت دادن به شکرگزاری و تمجید روزهای خاص و مکان های مخصوص. من ترا تمجید می نمایم برای خلق کردن فرزندان انسانی خود و دادن ظرفیت تحسین نمودن نیکویی، شادی نمودن در خلقت تو،‌ و برای داشتن ظرفیت تمجید و شکرگزار بودن. متشکرم برای ساختن این جهان که پر است از دلایل گوناگون برای تقدیم نمودن شُکرها به حضور تو، ابّا پدر و خالق ما. همانطور که مرا دائماً از روحت پر میسازی، باشد که دل من از سرودهای پرستشی و کلمات شکرگزاری لبریز شود. در نام قدوس عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات