ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ครั้งสุดท้ายที่คุณร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า นอกโบสถ์หรือนอกเวลานมัสการคือเมื่อไหร่ครับ ทำไมไม่เปิดหนังสือสดุดี และลองหาข้อพระคัมภีร์หลายๆข้อที่สื่อความหมายถึงการสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า แล้วเอามาร้องเป็นเพลง แต่งทำนองของเราขึ้นมาร้องเองเลย พระเจ้าไม่สนใจหรอกว่าเราจะมีของประทานในด้านดนตรีหรือเปล่า พระองค์แค่อยากจะฟังหัวใจของคุณ ที่เต็มไปด้วยความสุข ตอนที่คุณร้องสรรเสริญและขอบคุณพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดาผู้เมตตา ผู้มอบของขวัญที่ดีและสมบูรณ์แบบทุกสิ่ง โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าที่กว่าจะขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ได้นั้น ต้องรอให้ถึงวันพิเศษและอยู่ในสถานที่ที่พิเศษก่อนเท่านั้น ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับการทรงสร้างมนุษย์ลูกๆ ของพระองค์ ที่สามารถเฉลิมฉลองกับสิ่งที่ดีๆ ที่ชื่นชมยินดีในการทรงสร้างของพระองค์ และสามารถสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าได้ ขอบคุณที่ทำให้โลกของเราเต็มไปด้วยเหตุผลที่จะถวายคำขอบคุณแก่พระองค์ ผู้เป็น"อับบา พ่อ" และพระผู้สร้างของพวกเรา ในขณะที่พระองค์ยังคงเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณ ขอให้ใจของข้าพเจ้าเต็มล้นไปด้วยเพลงสรรเสริญและคำพูดแห่งการขอบพระคุณพระเจ้า อธิษฐานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น