ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ครั้งสุดท้ายที่คุณร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้า นอกโบสถ์หรือนอกเหนือจากช่วงเวลานมัสการคือเมื่อไหร่ครับ? ทำไมไม่ลองเปิดหนังสือสดุดี และลองหาข้อพระคัมภีน์หลายข้อ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าของคุณเองล่ะครับ และลอร้องเข้าทำนองเพลงดู — เป็นทำนองของคุณเอง! พระเจ้าไม่ได้สนใจว่าของประทานของคุณเป็นด้านดนตรีหรือไม่ พระองค์ฟังหัวใจของคุณ ที่จะเต็มไปด้วยความสุขที่คุณได้สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาผู้เมตตา ผู้มอบของขวัญที่ดีและสมบูรณ์ทุกสิ่ง ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่มัวแต่สนใจว่าการขอบพระคุณและการสรรเสริญต้องเป็นวันพิเศษและสถานที่พิเศษเท่านั้น ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับการสร้างมนุษย์ลูกๆ ของพระองค์ เพื่อเฉลิมฉลองชื่นชมยินดีในการทรงสร้างของพระองค์ และเพื่อสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า ขอบพระคุณที่ทำให้โลกของเราเต็มไปด้วยเหตุผลที่เราจะถวายคำขอบคุณแก่พระองค์ พระบิดา อับบาของเราและผู้สร้าง เมื่อพระองค์ทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์อย่างต่อเนื่อง ขอให้ใจของข้าพระองค์เต็มล้นไปด้วยเพลงสรรเสริญและคำพูดแห่งการขอบคุณพระเจ้า อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น