اندیشه ها در مورد آیه امروز...

احتمالاً هیچ آیه ای به اندازه این یکی برای خادمین، مشکل آفرین نبوده است. این آیه فقط در امر ازدواج صادق نیست، بلکه بطرز قدرتمندانه ای به یادمان می آورد زمانیکه ما با اشخاصیکه در عمیق ترین ارزشهای ما با ما شریک نیستند و ما با این اشخاص بصورت طولانی مدت شراکت می کنیم، در واقع سلامت روحانی خود را به خطر می اندازیم. همانطور که خدا به اسراییلیان اجازه نمیداد که بر طبق شریعت، یوغ را با هم بر گردن الاغ و گاو ببندند چونکه نهایتاً باعث در هم شکستن هر دو میشد، پولس نیز بیاد مسیحیان می آورد که این مسئله در مورد عمیق ترین روابط آنان مصداق پیدا میکند.

Thoughts on Today's Verse...

Few other Scriptures have produced more difficulty for God's servants — ministers, pastors, elders — as they have sought to serve others. While not applying only to marriage, it almost certainly applies as a warning to a believer thinking about marrying an unbeliever. It is a Spirit-inspired reminder that when we make life-long partnerships with those who do not share our deepest values in Christ, we are endangering our spiritual health and placing future misunderstandings and burdens on our partnership. Just as God's Law would not allow the Israelites to yoke a donkey and an ox together because it would ultimately break them both down, Paul also reminds Christians this same principle is true for their most significant relationships as well.

دعای من

ای خدای پدر، من می دانم که اراده تو اجباری نیست، من میدانم که تو بهترین را برای من میخواهی. پس از تو خواهش میکنم که به من در انتخاب شرکایم و نزدیک ترین دوستانم حکمت بدهی. ما را یاری بده تا به همدیگر کمک کنیم تا برای تو زندگی کرده و برکات و فیضت را با سایرین در میان بگذاریم. ما را کمک کن تا بر دیگران تأثیر گذاشته تا تو، رحمت، و نجات تو را کاملاً بشناسند. بنام عیسی. آمین.

My Prayer...

Father God, I know your will is not arbitrary. I know you want what is best for me. So please give me wisdom as I choose my partnerships and closest friends. Help us as believers to help each other live for you and share your blessings and grace with those who are not believers. Please use us to influence others to come to know you, your mercy, and your salvation more thoroughly, and also have the courage to do so before entering into lasting and significant relationships with them. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم قرنتیان ۱۴:۶

نظرات