اندیشه ها در مورد آیه امروز...

احتمالاً هیچ آیه ای به اندازه این یکی برای خادمین، مشکل آفرین نبوده است. این آیه فقط در امر ازدواج صادق نیست، بلکه بطرز قدرتمندانه ای به یادمان می آورد زمانیکه ما با اشخاصیکه در عمیق ترین ارزشهای ما با ما شریک نیستند و ما با این اشخاص بصورت طولانی مدت شراکت می کنیم، در واقع سلامت روحانی خود را به خطر می اندازیم. همانطور که خدا به اسراییلیان اجازه نمیداد که بر طبق شریعت، یوغ را با هم بر گردن الاغ و گاو ببندند چونکه نهایتاً باعث در هم شکستن هر دو میشد، پولس نیز بیاد مسیحیان می آورد که این مسئله در مورد عمیق ترین روابط آنان مصداق پیدا میکند.

دعای من

ای خدای پدر، من می دانم که اراده تو اجباری نیست، من میدانم که تو بهترین را برای من میخواهی. پس از تو خواهش میکنم که به من در انتخاب شرکایم و نزدیک ترین دوستانم حکمت بدهی. ما را یاری بده تا به همدیگر کمک کنیم تا برای تو زندگی کرده و برکات و فیضت را با سایرین در میان بگذاریم. ما را کمک کن تا بر دیگران تأثیر گذاشته تا تو، رحمت، و نجات تو را کاملاً بشناسند. بنام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات