ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีพระคัมภีร์ไม่กี่ข้อหรอกที่สร้างความลำบากใจให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้า นักเทศน์ หรือผู้ปกครอง ที่พยายามรับใช้คนอื่นๆ ข้อนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับการแต่งงานเท่านั้น แต่ข้อนี้เป็นคำเตือนต่อพี่น้องคริสเตียนที่กำลังคิดจะแต่งงานกับชาวโลก มันส่งผลมากเมื่อเราเข้าเป็นหุ้นส่วนกับคนที่ไม่เชื่อนานๆ ที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของพระคริสต์เหมือนกับเรา มันเสี่ยงต่อจิตวิญญาณของเรา เหมือนกับที่พระเจ้าไม่ยอมให้ชาวอิสราเอลภายใต้กฎ เทียมแอกลาและวัวเข้าด้วยกัน เพราะในที่สุดมันจะทำลายทั้งสองลง เปาโลเตือนคริสเตียนว่าให้ระวังที่จะมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใคร เพราะมันก็จะมีผลอย่างเดียวกัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าความต้องการของพระองค์ไม่ได้ไร้เหตุผล ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าพเจ้า ดังนั้นโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพเจ้า ในการเลือกคนที่จะคบและเพื่อนสนิทด้วย โปรดช่วยให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ และแบ่งปันพระพรและพระคุณของพระองค์ โปรดช่วยให้เรามีอิทธิพลต่อคนอื่นๆ ที่จะนำให้พวกเขามารู้จักกับพระองค์ กับความเมตตาและความรอดของพระองค์อย่างเกิดผลมากขึ้น ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น