ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คงจะไม่มีพระคัมภีร์ข้อไหน ที่สร้างความขัดแย้งสำหรับผู้นำคริสตจักรได้มากเท่าข้อนี้ ข้อนี้ไม่ได้ใช้เพียงแค่เกี่ยวกับการแต่งงานเท่านั้น แต่ข้อนี้เป็นคำเตือนที่มีพลัง ว่าเมื่อเราใช้ชีวิตระยะยาวเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่ได้เชื่อเหมือนกัน จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณของเรา เช่นเดียวกับที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้ชาวอิสราเอลภายใต้กฎ เทียมแอกลาและวัวกัน เพราะในท้ายที่สุดมันจะทำลายทั้งสองลง เปาโลเตือนคริสเตียนว่าเป็นจริงเช่นเดียวกันแบบนี้ ในความสัมพันธ์ที่ลึกที่สุดของพวกเขาด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าความต้องการของพระองค์ไม่ได้ไร้เหตุผล ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าพระองค์ ดังนั้นขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ ในการเลือกคนที่จะคบและเพื่อนสนิทด้วย ขอทรงช่วยให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้เราใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ และแบ่งปันพระพรและพระคุณของพระองค์ ขอทรงช่วยให้เรามีอิทธิพลต่อคนอื่นๆ ที่จะมารู้จักกับพระเมตตาและความรอดของพระองค์มากขึ้นอย่างสมบูรณ์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น