ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คงจะไม่มีพระคัมภีร์ข้อไหน ที่สร้างความขัดแย้งให้กับผู้นำคริสตจักรได้มากเท่าข้อนี้ ข้อนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับการแต่งงานเท่านั้น แต่ข้อนี้เป็นคำเตือนที่ส่งผลมาก ว่าเมื่อเราเข้าเป็นหุ้นส่วนกับคนที่ไม่เชื่อเป็นเวลานานๆ มันเป็นความเสี่ยงอย่างมากต่อจิตวิญญาณของเรา เหมือนกับที่พระเจ้าไม่ยอมให้ชาวอิสราเอลภายใต้กฎ เทียมแอกลาและวัวเข้าด้วยกัน เพราะในที่สุดมันจะทำลายทั้งสองลง เปาโลเตือนคริสเตียนว่าให้ระวังที่จะมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใคร เพราะมันก็จะมีผลอย่างเดียวกัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าความต้องการของพระองค์ไม่ได้ไร้เหตุผล ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าพเจ้า ดังนั้นโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพเจ้า ในการเลือกคนที่จะคบและเพื่อนสนิทด้วย โปรดช่วยให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ และแบ่งปันพระพรและพระคุณของพระองค์ โปรดช่วยให้เรามีอิทธิพลต่อคนอื่นๆ ที่จะนำให้พวกเขามารู้จักกับพระองค์ กับความเมตตาและความรอดของพระองค์อย่างเกิดผลมากขึ้น ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น