اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هيچ چيز نميتوانست مانع عيسى از نجات دادن شما شود— نه فاصله ميان زمين و آسمان، نه سختى هاى يك باردارى غير منتظره، نه يك شهر پر از مسافران و والدين خسته از سفرى طولانى، قطعاً نه يك پادشاه ديوانه كه قصد جانش را داشت، نه توده خشمگين مردم كه فرياد"مصلوبش كن" را سر ميدادند، نه شاگردانى كه تركش كردند، نه سربازانى كه مسخره اش كردند، نه شلاقى كه پشتش را خراشيد، و نه صليبى كه جانش را بر روى آن باخت. پس چه عاملى است كه شما را به اين فكر مى اندازد كه او اجازه خواهد داد كه شما برويد و يا از شما دست بكشد، بعد از اينكه عشق او، قلب شما را تسخير كرده است؟

دعای من

اَبّا پدر، كمكم كن تا محبتت را بطور كامل بفهمم. تلاش شيطان بر اين بوده كه تخم شك را در دلم بكارد، به من قدرت بده تا بر اين ترديدها غلبه كنم. با قدرت غنى خودت مرا مبارك ساز و مرا متحول گردان، از ضعفهايم به ابزارى مفيد در خدمت تو. چشمانم را بسوى عيساى خداوند بدوز، كسى كه دستهايش به موجها اجازه نخواهد داد مرا فرو بگيرند و نيز نخواهد گذاشت كه شكهايم مرا تباه كنند. در نام تواناى عيسى ميطلبم آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات