اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى پيام خداست. او پيامى نبود كه در كتابى گنجانده شده باشد يا در رويا به كسى داده شده باشد و يا بر قله كوهى به ديده بانانى چند آشكار شده باشد. خير، پيام خدا داراى گوشت و خون و استخوان بود. پيام خدا آمد و در ميان ما زيست. او با دشواريهاى ما انسانها روبرو شد، گرد و خاك زمين ما در لابلاى انگشتان پايش نشست، نوميدى هاى ما را حس نمود، با وسوسه هاى ما دست و پنجه نرم كرد، و خون ما از زخمهايش جارى شد. پيام خدا با وجوديكه در اين دنيا زيست، چيزى بيشتر از حقيقت را برايمان به ارمغان آورد؛ او بوسيله فيض الهى، مسبب نجات ما شد.

دعای من

خداى قادر مطلق، متشكرم كه در گذشته بوسيله پيامبران خويش با ما سخن گفتى و به مردان متقى الهام بخشيدى تا كتب مقدسه را بما دهند. سپاسگزارم براى اعلام قدرتمند كلام تو امروز، بوسيله كار متقاعد كننده روح القدس. دعايم اين است كه در اين زمينه ها، راستى و حقيقت تو را بشنوم. و مهمتر از همه پدر، تو را حمد ميگويم كه با واضح ترين، عميق ترين، و قابل دسترس ترين پيامت يعني عيسى با من سخن گفتي.بخاطر عيسى است كه من به شناخت محبتت نسبت به خودم دست يافته ام، و ميدانم كه مرا پاك نموده اى و من آسمان را با تو سهيم خواهم بود. از صميم قلب سپاسگزارتم و اميدوارم كه اين قدردانى در شخصيت و كيفيت زندگيم آشكار گردد. در نام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات