اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه عیسی آمد، او بر طبق وعده هایی که به قوم خدا داده شده بود، نزد ملت اسرائیل آمد. او بدرستی از خاندان داود پادشاه، پسر یَسّیٰ بود. میلاد او توسط پیامبران یهودی پیشگویی و در کتاب مقدس مردم اسرائیل ثبت شده بود. اما مهم اصل و نسب یهودی عیسی نبود، بلکه مسیح بر طبق وعده های عهد عتیق برای تمام ملتها آمد تا خدا تمام ملل را از طریق اسرائیل و مسیح یهودی نجات دهد. در حالیکه داود برای اسرائیل، قدرت و شهرتی عظیم بعنوان یک پادشان و جنگاوری عالی به ارمغان آورده بود، عیسی با فیض خویش بر قلوب میلیونها یهودی و غیریهودی حکومت نمود و این کار را با مغلوب ساختن مرگ و آوردن حیات واقعی انجام داد.

دعای من

ای پدر،‌در حالیکه به پایان امسال نزدیک میشویم و احساسات قومی و مذهبی در سراسر دنیا تحریک شده است، خواهش میکنم که ما را با صلح و سلامتی مبارک بسازی. حس عمیق تری از عشق و حضورت به ما عطا کن. ما را با فیضت شبانی کن. همزمان، در دلهایمان تمایل خودت را برای گرد آوردن تمام مردم در صلح بوسیله نجاتی که در مسیح است، شعله ور ساز. خواهش من این است که فرزندانت را در سراسر جهان برکت دهی، فرزندانیکه عاشقانه انجیل تو را به فرهنگی غیر از فرهنگ خودشان، بشارت میدهند. این عزیزان را که از خانواده هایشان دور هستند، مبارک بساز. مهمتر از همه، آنها را با خوشی ناشی از خواست وتمایل شان برکت بده—-که کسی را در این تعطیلات به سوی نجات رهبری کنند. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات